top of page

Krštenje

34191.jpg

Krštenje treba najaviti na vrijeme, barem mjesec dana prije željenog termina koji se dogovara sa svečenikom.. Dijete treba imati barem jednog roditelja katolika. Također, roditelji trebaju ispuniti formular za prijavu krštenja, priložiti kopiju vlastite osobne iskaznice ili putovnice, priložiti djetetov rodni list i potvrdu o krizmi kuma/e. Bar jedan/na od kumova treba imati navršenih 18 godina, da nije istupio/la iz crkve i da je primio/la sakrament krizme.

Vjenčanje

34192.jpg

Vjenčanje treba najaviti najmanje tri mjeseca ranije. Oni koji žele sklopiti katolički brak u našoj zajednici ili u Domovini trebaju imati sakramente krštenja, pričesti i potvrde (ako je moguće) te trebaju završiti zaručnički tečaj i pripravu za brak.

Zaručnički tečaj priprema Luksemburška nadbiskupija. Potrebno je pravovremeno kontaktirati nadbiskupijski ured i informirati se o zaručničkom tečaju kako bi ga mogli pohoditi. Potvrdu o obavljenom tečaju dobivaju zaručnici po završetku tečaja.

Prva pričest

34193.jpg

Prvu pričest mogu primiti svi oni koji su prethodno primili sakrament krštenja. Kada dijete krene u prvi razred osnovne škole u rujnu (Cycle 2.2) treba ga upisati na vjeronauk u njegovoj župi stanovanja. Dijete se priprema tri godine da bi primilo sakrament Prve Pričesti.

Znači, prvi razred osnovne škole ( Cycle 2.2), drugi razred osnovne škole ( Cycle 2.3) i u trećem razredu osnovne škole (Cycle 3.1 ) dijete prima sakrament Prve Pričesti.

Za sva dodatna pitanja nazovite ured; Presbythère Notre-Dame, M. Henri Godefroid, e-mail : notre-dame@cathol.lu, tel: 22 29 70 1 Ili nazovite ured župe kojoj pripadate prema prebivalištu ili boravištu.

Krizma

34194.jpg

Ako je vaše dijete krenulo u srednju školu i želi se krizmati obratite se Sandri Markić-Petrović na e-mail: sandra.petrovic@cathol.lu

Foto: Krizma: Katedrala u Dubrovniku

Bolesničko pomazanje

34195.jpg

Sakrament bolesničkog pomazanja i sv. pričesti u stanu ili bolnici mogu primiti svi oni koji su u stanju primiti sakrament (bolesni katolici).

Obitelj treba javiti svećeniku za bolest svojih bližnjih kako bi on mogao pohoditi bolesnika ili bolesnicu na vrijeme i udijeliti mu/joj utjehu bolesničkog pomazanju po snazi sakramenta.

Ispovijed

34196.jpg

Ispovijediti se može svaki katolik koji je primio barem Prvu pričest, a ako je odrasla osoba koja živi s partnerom ili partnericom moraju biti u katoličkom braku. U našoj katoličkoj zajednici se redovito ispovijeda nedjeljom pola sata prije sv. mise. Moguće je imati i ispovjedni razgovor za one koji za istim osjećaju potrebu i prethodno dogovore termin sa svećenikom.

Sprovod

34197.jpg

Sprovod (koji je sakramental) se održava po dogovoru s obitelji pokojnika/ce koji trebaju biti katolici. Sprovodna liturgija se obavlja u kapeli na groblju općine ili mjesta zadnjeg boravišta ili prebivališta pokojnika. Potrebno je kontaktirati svećenika kako bi se mogle dogovoriti pojedinosti u svezi sa sprovodom.

Foto: HKZ Luksemburg / Ljubica Repušić

Blagoslov doma i obitelji

34198 (1).jpg

Godišnj blagoslov doma i obitelji (koji je sakramental) podjeljuje se nakon Božića i to po dogovoru s obitelji koja prethodno ispunjava prijavnicu za blagoslov doma i obitelji. Nakon što je prijavnica ispunjena i proslijeđena svećeniku, on će kontaktirati obitelj i dogovoriti dan i vrijeme blagoslova. Formular prijavnice za blagoslov doma i obitelji se nalazi na stolu kod izlaza iz crkve (od prve do kraja četvrte nedjelje došašća), a može se naći i na našoj web-stranici među formularima. Blagoslov kuće ili stana u koji se obitelj sprema useliti može se obaviti, prema dogovoru sa svećenikom, u svako vrijeme kroz godinu.

bottom of page